Δημοτικό σχολείο Νέας Μεσημβρίας

Ενότητα Β

Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται.


Ένα μικρό παράθεμα από το βιβλίο της Ιστορίας. Για να μην …ξεχνάμε!

«Ο μη δαρείς ου παιδεύεται»

Οι τιμωρίες των μαθητών ήταν συνηθισμένο γεγονός στα βυζαντινά σχολεία.
Το ραβδί και η βέργα ήταν απαραίτητα μέσα διδασκαλίας για την εποχή.
Οι τιμωρίες αυτές, συνήθως, γίνονταν με την έγκριση ή την προτροπή των γονέων.
Γονείς και δάσκαλοι πίστευαν ότι:
«Όποιος δε δαρθεί δε μαθαίνει γράμματα».

Εμείς …φυσικά, δεν το υποστηρίζουμε αυτό! Είναι ένα ιστορικό γεγονός και το …αναφέρουμε!