Δημοτικό σχολείο Νέας Μεσημβρίας

Βυζαντινοί και οι γειτονικοί λαοί.