Δημοτικό σχολείο Νέας Μεσημβρίας

ΦΥΣΙΚΗ -ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 5/5/20