Δημοτικό σχολείο Νέας Μεσημβρίας

14. Επιπλέον δραστηριότητες – Βασική σελίδα

14. Επιπλέον δραστηριότητες

Παρακάτω θα βρείτε επαναληπτικές δραστηριότητες για την ενέργεια.
Δοκιμάστε τις αντοχές σας και βάλτε στον εαυτό σας τον βαθμό που του αξίζει.

Ξεκινάμε;;;;;;;;;;;;;;

1. Μορφές Ενέργειας, Πηγές Ενέργειας, τα Ρήματα της Ενέργειας

2. Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο

3. Ορυκτοί Άνθρακες, Ανανεώσιμες πηγές

4. Οικονομία Ενέργειας