Δημοτικό σχολείο Νέας Μεσημβρίας

12. Οικονομία ενέργειας

12. Οικονομία ενέργειας

ΣΚΟΠΟΣ:
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσουν οι μαθητές ότι οι πηγές ενέργειας ΔΕΝ είναι ανεξάντλητες. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αναπτυχθεί συνείδηση εξοικονόμησης τους.

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Όταν θα έχετε τελειώσει τη μελέτη της ενότητας αυτής θα μπορείτε να:

  • ενημερώνετε άλλους για τη συνετή χρήση των πηγών ενέργειας
  • εξοικονομείτε ενέργεια με απλούς τρόπους
  • στηρίζετε με επιχειρήματα τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:
εξοικονόμηση ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ:
(συμβουλή: έχετε μαζί σας το βιβλίο για κάθε βοήθεια)
Βιβλίο μαθητή, σελ.: 38 – 41
Τετράδιο εργασιών, σελ.: 47 – 49

Η παρακάτω ομάδα ασκήσεων θα σας βοηθήσει να εμπεδώσετε τις βασικές γνώσεις για την ενέργεια:


.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ:

Ενέργεια δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε. Μόνο να διαχειριστούμε μπορούμε την ενέργεια του πλανήτη μας. Τα αποθέματα ενέργειας όμως εξαντλούνται γρήγορα και θα τελειώσουν σύντομα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας για να μη αντιμετωπίσουμε γρήγορα μεγάλο πρόβλημα. Φυσικά υπάρχουν και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά δεν είναι πάντα διαθέσιμες. Επομένως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με την σπατάλη της ενέργειας είτε είναι ανανεώσιμη είτε μή ανανεώσιμη.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: