Δημοτικό σχολείο Νέας Μεσημβρίας

11. Ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας

11. Ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας

ΣΚΟΠΟΣ:
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσουν οι μαθητές ότι οι πηγές ενέργειας χωρίζονται σε ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες.

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Όταν θα έχετε τελειώσει τη μελέτη της ενότητας αυτής θα μπορείτε να:

  • διακρίνετε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από τις μη ανανεώσιμες
  • αναφέρετε στοιχεία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ:
(συμβουλή: έχετε μαζί σας το βιβλίο για κάθε βοήθεια)
Βιβλίο μαθητή, σελ.: 36 – 37
Τετράδιο εργασιών, σελ.: 45 – 46

Η παρακάτω ομάδα ασκήσεων θα σας βοηθήσει να εμπεδώσετε τις βασικές γνώσεις για την ενέργεια:


.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ:

Οι κλασικές πηγές ενέργειας (ορυκτοί άνθρακες, πετρέλαιο, φυσικό αέριο κλπ.) εξαντλούνται με γρήγορο ρυθμό. Οι πηγές ενέργειας αυτές ονομάζονται και “μη ανανεώσιμες”. Υπάρχουν και κάποιες άλλες πηγές ενέργειας που δεν εξαντλούνται ποτέ (Ήλιος, αέρας, νερό κλπ.) που ονομάζονται “ανανεώσιμες”. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πιο ακριβές αλλά πιο φιλικές προς το περιβάλλον.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: