Δημοτικό σχολείο Νέας Μεσημβρίας

10. Το φυσικό αέριο ως πηγή ενέργειας

10. Το φυσικό αέριο ως πηγή ενέργειας

ΣΚΟΠΟΣ:
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσουν οι μαθητές ότι το φυσικό αέριο είναι μία σημαντική πηγή ενέργειας και ιδιαίτερα χρήσιμο λόγω του χαμηλού κόστους από το πετρέλαιο και τους ορυκτούς άνθρακες.

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Όταν θα έχετε τελειώσει τη μελέτη της ενότητας αυτής θα μπορείτε να:

  • περιγράφετε τις χρήσεις του στην κοινωνία
  • αναφέρετε τα προτερήματα του φυσικού αερίου σε σχέση με το υγραέριο.
  • αναφέρετε διάφορες χρήσεις στην καθημερινή ζωή των νοικοκυριών
  • ξεχωρίζετε τις συγκοινωνίες που κυκλοφορούν με φυσικό αέριο
  • χρησιμοποιείτε επιχειρήματα υπέρ του φυσικού αερίου

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:
φυσικό αέριο, υγραέριο, φωταέριο, προπάνιο, βουτάνιο, γκάζι

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ:
(συμβουλή: έχετε μαζί σας το βιβλίο για κάθε βοήθεια)
Βιβλίο μαθητή, σελ.: 34 – 35
Τετράδιο εργασιών, σελ.: 43 – 44

Η παρακάτω ομάδα ασκήσεων θα σας βοηθήσει να εμπεδώσετε τις βασικές γνώσεις για την ενέργεια:


.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ:

Τρεις είναι οι κατηγορίες χρήσης του φυσικού αερίου ως πηγή ενέργειας. 1. Στα εργοστάσια της ΔΕΗ, 2. στη βιομηχανία, 3. στην καθημερινή ζωή των νοικοκυριών. Πολλές είναι οι χρήσεις του φυσικού αερίου στην καθημερινή ζωή: αστικά λεωφορεία, εστιατόρια και νοικοκυριά. Προτιμότερο είναι το φυσικό αέριο από το υγραέριο διότι είναι πιο ασφαλές. Το υγραέριο είναι μείγμα προπανίου & βουτανίου και είναι πιο βαρύ. Κάθεται λοιπόν χαμηλά στο δάπεδο και δεν φεύγει με αποτέλεσμα να είναι πιο επικίνδυνη μάι πιθανή έκρηξή του. Όλα τα αέρια τα έλεγαν “γκάζι”. Στην Αθήνα μία ολόκληρη περιοχή λέγεται γκάζι επειδή εκεί λειτουργούσε για πολλά χρόνια ένα εργοστάσιο φωταερίου.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: