Δημοτικό σχολείο Νέας Μεσημβρίας

9. Φυσικό αέριο: ένα πολύτιμο αέριο

9. Φυσικό αέριο: ένα πολύτιμο αέριο

ΣΚΟΠΟΣ:
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσουν οι μαθητές ότι το φυσικό αέριο είναι μάι σημαντική πηγή ενέργειας και ιδιαίτερα χρήσιμο λόγω του χαμηλού κόστους από το πετρέλαιο και τους ορυκτούς άνθρακες.

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Όταν θα έχετε τελειώσει τη μελέτη της ενότητας αυτής θα μπορείτε να:

  • κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε το φυσικό αέριο
  • περιγράφετε τα συστατικά από τα οποία αποτελείται το φυσικό αέριο
  • περιγράφετε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αναζήτηση και άντληση του φυσικού αερίου
  • περιγράφετε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η μεταφορά του φυσικού αερίου
  • συγκρίνετε το φυσικό αέριο με το πετρέλαιο και βρίσκετε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:
φυσικό αέριο, υγραέριο, μεθάνιο, αιθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο, άντληση, μεταφορά

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ:
(συμβουλή: έχετε μαζί σας το βιβλίο για κάθε βοήθεια)
Βιβλίο μαθητή, σελ.: 32 – 33
Τετράδιο εργασιών, σελ.: 41 – 42

Η παρακάτω ομάδα ασκήσεων θα σας βοηθήσει να εμπεδώσετε τις βασικές γνώσεις για την ενέργεια:


.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ:

Το φυσικό αέριο αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό υδρογονάνθρακα. Όπου βρίσκεται πετρέλαιο, βρίσκεται και φυσικό αέριο διότι δημιουργήθηκαν με παρόμοιο τρόπο πριν από εκατομμύρια χρόνια από μύκητες και βακτήρια. Το φυσικό αέριο αντλείται από μεγάλα βάθη και μεταφέρεται  στον προορισμό του είτε με αγωγούς (αέριο) είτε με ειδικά δεξαμενόπλοια (υγρή μορφή). Η Ελλάδα πριν από λίγα χρόνια κάνει χρήση του φυσικού αερίου. Οι υπόγειοι αγωγοί εκτείνονται σε ένα δίκτυο 6.500 χιλιομέτρων, όσο περίπου και η ακτίνα της Γης.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: