Δημοτικό σχολείο Νέας Μεσημβρίας

8. Οι ορυκτοί ανθρακες ως πηγή ενέργειας

8. Οι ορυκτοί άνθρακες ως πηγή ενέργειας.

ΣΚΟΠΟΣ:
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσουν οι μαθητές ότι οι ορυκτοί άνθρακες αποτελούν πηγή ενέργειας καθώς και πως γίνεται η εκμετάλλευση της ενέργειας αυτής προς όφελος των ανθρώπων.

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Όταν θα έχετε τελειώσει τη μελέτη της ενότητας αυτής θα μπορείτε να:

  • κατανοήσετε το είδος της ενέργειας που περιέχουν οι ορυκτοί άνθρακες
  • περιγράφετε τον τρόπο με τον οποίο μετατρέπεται η ενέργεια των ορυκτών ανθράκων σε άλλες μορφές.
  • περιγράφετε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εξόρυξη των ορυκτών ανθράκων
  • περιγράφετε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εξόρυξη των ορκυτκών ανθράκων
  • περιγράφετε τον τρόπο με τον οποίο παράγεται το ξυλοκάρβουνο

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:
ορυκτοί άνθρακες, ξυλοκάρβουνο, μηχανές εσωτερικής καύσης, εξόρυξη, ορυχεία, καύση, θερμότητα,

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ:
(συμβουλή: έχετε μαζί σας το βιβλίο για κάθε βοήθεια)
Βιβλίο μαθητή, σελ.: 28 – 29
Τετράδιο εργασιών, σελ.: 37 – 39

Η παρακάτω ομάδα ασκήσεων θα σας βοηθήσει να εμπεδώσετε τις βασικές γνώσεις για την ενέργεια:


.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ:

Μία πηγή ενέργειας είναι και οι ορυκτοί άνθρακες. Μέχρι να ανακαλυφθεί το πετρέλαιο χ ρησιμοποιούνταν παντού για παραγωγή ενέργειας. Επειδή ήταν ακριβή η εξόρυξή τους αντικαταστάσθηκε από το πετρέλαιο. Φυσικά σε αυτό βοήθησε και η εφεύρεση της μηχανή εσωτερικής καύσης (κινητήρες). Ορυκτοί άνθρακες σήμερα χρησιμοποιούνται κυρίως στα εργοστάσια ης ΔΕΗ. Το μόνο που κάνουμε για να εκμεταλλευτούμε την ενέργεια που κρύβουν οι ορυκτοί άνθρακες είναι να τους κάψουμε. Τότε η χημική ενέργεια που κρύβεται στο εσωτερικό τους μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια. Η εργασία στα ορυχεία είναι απαιτητική και επικίνδυνη. Πολλά ατυχήματα έγιναν και γίνονται ακόμη. Θα πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός μεταξύ των ορυκτών ανθράκων που παίρνουμε από τη Γη και του ξυλοκάρβουνου που το παράγει ο ίδιος ο άνθρωπος.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: