Δημοτικό σχολείο Νέας Μεσημβρίας

7. Ορυκτοί άνθρακες: ένα πολύτιμο στερεό

7. Ορυκτοί άνθρακες: ένα πολύτιμο στερεό

ΣΚΟΠΟΣ:
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσουν οι μαθητές τη σημασία των ορυκτών ανθράκων στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Όταν θα έχετε τελειώσει τη μελέτη της ενότητας αυτής θα μπορείτε να:

  • περιγράφετε πως δημιουργήθηκαν οι ορυκτοί άνθρακες
  • κατηγοροιοποιείτε τους ορυκτούς άνθρακες
  • περιγράφετε σύντομα τα βασικά στοιχεία κάθε άνθρακα
  • περιγράφετε σύντομα τον τρόπο εξόρυξης των ορυκτών ανθράκων

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:
ορυκτοί άνθρακες, γαιάνθρακες, άμορφοι άνθρακες, εξόρυξη, τύρφη, λιγνίτης, γραφίτης, ανθρακίτης, λιθάνθρακας, αδάμαντας – διαμάντι

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ:
(συμβουλή: έχετε μαζί σας το βιβλίο για κάθε βοήθεια)
Βιβλίο μαθητή, σελ.: 26 – 27
Τετράδιο εργασιών, σελ.: 35 – 36

Η παρακάτω ομάδα ασκήσεων θα σας βοηθήσει να εμπεδώσετε τις βασικές γνώσεις για την ενέργεια:

.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ:

Μία πηγή ενέργειας είναι και οι ορυκτοί άνθρακες. Λέγονται ορυκτοί διότι βρίσκονται μέσα στη Γη και για να τους εκμεταλλευτούμε θα πρέπει να σκάψουμε. Αν οι ορυκτοί άνθρακες βρίσκονται σε μικρό βάθος από την επιφάνεια της Γης λέγονται επιφανειακοί. Αν βρίσκονται όμως πολύ βαθειά (200, 300,…. 1.000 μέτρα βάθος) λέγονται υπόγειοι. Για τους υπόγειους άνθρακες χρειάζονται ορυχεία και πολυδάπανες κατασκευές για να τους εξορύξουμε (στοές, βαγονέτα, κλπ.). Υπάρχουν διάφορες μορφές άνθρακα. Οι πιο διαδεδομένοι είναι οι άμορφοι ορυκτοί άνθρακες. Τέτοιοι είναι: η τύρφη, ο λιγνίτης, ο γραφίτης, ο λιθάνθρακας, ο ανθρακίτης. Το διαμάντι ΔΕΝ είναι άμορφος άνθρακας. Η μεταφορά τους γίνεται με τρένα και πλοία για τις μακρυνές αποστάσεις. Για τις κοντινές αποστάσεις η μεταφορά τους γίνεται με ταινιόδρομους. Όσα εργοστάσια χρησιμοποιούν για την ενέργειά τους ορυκτούς άνθρακες κατασκευάζονται κοντά στα ορυχεία για να μειώσουν το κόστος μεταφοράς.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: