Δημοτικό σχολείο Νέας Μεσημβρίας

14. Λεξικό της Ενέργειας

 • Άντληση = Η διαδικασία εξόρυξης του πετρελαίου από τη Γη. Όταν πρόκειται να βγάλουμε από τη Γη κάποιο υγρό στοιχείο χρησιμοποιούμε τη λέξη “άντληση“. Αν είναι να βγάλουμε κάποιο στερεό στοιχείο χρησιμοποιούμε τη λέξη “εξόρυξη“.
 • Αργό πετρέλαιο = Είναι η πρώτη μορφή πετρελαίου, μία παχύρευστη μάζα, που βγαίνει από τη Γη κατά την άντλησή του. Το αργό πετρέλαιο επεξεργαζόμαστε για να πάρουμε τα διάφορα κλάσματά του πετρελαίου.
 • Διύλιση = Η πρώτη επεξεργασία του αργού πετρελαίου για να παραχθούν τα κλάσματά του. Δηλ. τα υποπροϊόντα του (ντίζελ, βενζίνη, κηροζίνη, πίσσα κλπ.).
 • Διυλιστήριο = Τεράστιο εργοστάσιο το οποίο επεξεργάζεται το αργό πετρέλαιο για να πάρει τα κλάσματά του (δηλ. τα διάφορα προϊόντα του: π.χ. ντίζελ, βενζίνη, παραφίνη, κηροζίνη κλπ.).
 • Ενέργεια = Η ικανότητα ενός σώματος να παράγει έργο, δηλ. κίνηση, μεταβολή, αλλαγή, στήριξη κλπ. Για παράδειγμα η χημική ενέργεια της βενζίνης απελευθερώνεται, με την καύση και μεταβιβάζεται στο αυτοκίνητο για να κινηθεί. Η ενέργεια περικλείεται ή εμπεριέχεται, αποθηκεύεται, μεταβιβάζεται, απορροφάται, μετατρέπεται, διατηρείται, υποβαθμίζεται, ρέει. Δεν έχει χρώμα, δεν έχει γεύση, δεν μπορούμε να τη δούμε. Αντιλαμβανόμαστε μόνο τα αποτελέσματά της.
 • Κλάσματα πετρελαίου = οι χημικές ενώσεις που λαμβάνουμε από την επεξεργασία του αργού πετρελαίου (Μαζούτ, Ντίζελ, Βενζίνη, Κηροζίνη, Υγραέριο κλπ.). Μετά την πρώτη αυτή επεξεργασία το υαργού πετρελαίου, οτιδήποτε περισσεύει, δεν πετιέται, επεξεργάζεται ξανά, από το ίδιο ή άπό άλλο εργοστάσιο για να παραχθούν τα πετροχημικά.
 • Κλασματική στήλη = Είναι ένα μεγάλος πύργος σε ένα διυλιστήριο από τον οποίο παίρνουμε τα κλάσματα πετρελαίου (ντίζελ, βενζίνη, κηροζίνη κλπ.)
 • Κοιτάσματα = Οι ποσότητες υδρογονανθράκων (ορυκτοί άνθρακες, πετρέλαιο, φυσικό αέριο κλπ.) που υπάρχουν στο εσωτερικό της Γης.
 • Μαύρος χρυσός = Έτσι λέγεται αλλιώς το πετρέλαιο για να φανεί ότι η αξία του είναι ιδιαίτερα σημαντική
 • Μονάδα ποσότητας πετρελαίου = Είναι το βαρέλι το οποίο χωράει 159 λίτρα αργό πετρέλαιο. Βέβαια το πετρέλαιο πλέον μεταφέρεται με τεράστιους αγωγούς και τάνκερ και όχι με βαρέλια. Υπάρχει όμως για ιστορικούς λόγους και για το χρηματιστήριο.
 • Μορφές ενέργειας = Είναι τα διάφορα πρόσωπα της ενέργειας τα οποία χρησιμοποιούμε για να κάνουμε ευκολότερη τη ζωή μας (φωτεινή, θερμική, χημική, πυρηνική κλπ.)
 • Οκτάνια = Είναι μονάδα μέτρησης της ποιότητας τη βενζίνης. Όσα περισσότερα οκτάνια τόσο περισσότερη ενέργεια έχει η βενζίνη που βάζουμε στα αυτοκίνητά μας.
 • Ορυκτοί άνθρακες = κοιτάσματα στερεών (π.χ. λιγνίτης), υγρών (π.χ. πετρέλαιο) και αέριων (π.χ. φυσικό αέριο) υδρογονανθράκων που βρίσκονται θαμμένα σε αρκετό βάθος μέσα στη Γη.
 • Πετροχημικά = Είναι οι χημικές ενώσεις που παίρνουμε από τα υπολείμματα του αργού πετρελαίου μετά την πρώτη διύλιση (επεξεργασία). Αυτές οι χημικές ενώσεις χρησιμοποιούνται για να παραχθούν διάφορα καταναλωτικά προϊόντα (πλαστικά, απορρυπαντικά, λιπάσματα, χρώματα, συνθετικά υφάσματα, λιπαντικά κλπ.)
 • Πηγές ενέργειας = Είναι οι δεξαμενές ενέργειας. Τις χωρίζουμε σε δύο κατηγορίες. Τις πηγές ενέργειας  της φύσης (π.χ. ο Ήλιος, το νερό, ο άνεμος, οι υδρογονάνθρακες κλπ.) Και τις πηγές ενέργειας που δημιούργησε ο άνθρωπος (π.χ. μπαταρίες).
 • Υδρογονάνθρακες = οι χημικές ενώσεις ενέργειας που αποτελούνται, κυρίως, από Υδρογόνο και Άνθρακα. Τέτιοι είναι: οι ορυκτοί άνθρακες, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο.
 • Χημικές Ενώσεις = Άτομα διαφόρων στοιχείων που ενώνονται με συγκεκριμένο τρόπο για να παράξουν πολύπλοκα μόρια. (π.χ. Η2Ο = νερό. πρόκειται για μία χημική ένωση. Δύο άτομα Υδρογόνου ενώνονται με ένα άτομο Οξυγόνου και μας δίνουν το νερό που ξέρουμε).