Δημοτικό σχολείο Νέας Μεσημβρίας

6. Το πετρέλαιο ως πρώτη ύλη

6. Το πετρέλαιο ως πρώτη ύλη

ΣΚΟΠΟΣ:
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσουν οι μαθητές ότι το πετρέλαιο εκτός από τα καύσιμα, αποτελεί  πρώτη ύλη για την παρασκευή πολλών προϊόντων καθημερινής χρήσης.

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Όταν θα έχετε τελειώσει τη μελέτη της ενότητας αυτής θα μπορείτε να:

  • αναφέρετε τις ομάδες προϊόντων ευρείας καθημερινής χρήσης που παράγονται από το πετρέλαιο
  • επεξηγείτε τον όρο “πετροχημικά”
  • προτείνετε τρόπους περιορισμού της ρύπανσης από τα πλαστικά

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:
δευτερογενής διύλιση, πετροχημικά, απορρυπαντικά, πλαστικά,

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ:
(συμβουλή: έχετε μαζί σας το βιβλίο για κάθε βοήθεια)
Βιβλίο μαθητή, σελ.: 24 – 25
Τετράδιο εργασιών, σελ.: 33 – 34

Η παρακάτω ομάδα ασκήσεων θα σας βοηθήσει να εμπεδώσετε τις βασικές γνώσεις για την ενέργεια:

.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ:

Τα σύγχρονα διυλιστήρια, με την κλασματική απόσταξη, απομονώνουν τις χημικές ενώσεις που κρύβουν μεγάλη ενέργεια όταν καίγονται και παράγουν καύσιμα (ντίζελ, βενζίνη, κηροζίνη κλπ.).  Οτιδήποτε απομένει δεν πετιέται. Από ορισμένα κλάσματα πετρελαίου αυτό που περισσεύει επεξεργάζεται ξανά και απομονώνονται κάποιες άλλες χημικές ενώσεις οι οποίες θα χρησιμεύσουν για να παραχθούν διάφορα προϊόντα για την καθημερινή ζωή μας (απορρυπαντικά, πλαστικά, χρώματα, λιπαντικά κλπ.) Αυτά τα προϊόντα ονομάζονται και “Πετροχημικά“. Από τα πετροχημικά τα πιο διαδεδομένα είναι τα πλαστικά. Στην αρχή παρασκευάζονται σε μορφή σκόνης για αν μπορούν να μεταφερθούν και μετά σε κατάλληλα καλούπια στα εργοστάσια γίνονται οτιδήποτε πλαστικό θέλουμε. Μια άλλη μεγάλη κατηγορία πετροχημικών είναι τα απορρυπαντικά. Τα σαπούνια δεν είναι απορρυπαντικά και χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη το λάδι ή υποκατάστατά του λαδιού.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: