Δημοτικό σχολείο Νέας Μεσημβρίας

5. Το πετρέλαιο ως πηγή ενέργειας

5. Το πετρέλαιο ως πηγή ενέργειας

ΣΚΟΠΟΣ:
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσουν οι μαθητές ότι το πετρέλαιο αποτελεί μία πηγή ενέργειας καθώς επίσης και πως πολλά προϊόντα της καθημερινής μας ζωής παράγονται από το πετρέλαιο.

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Όταν θα έχετε τελειώσει τη μελέτη της ενότητας αυτής θα μπορείτε να:

  • περιγράφετε τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε το πετρέλαιο
  • αναφέρετε τα κλάσματα πετρελαίου
  • περιγράφετε τον τρόπο με τον οποίο παράγονται τα κλάσματα πετρελαίου
  • περιγράφετε τις διάφορες χρήσεις των κλασμάτων στην καθημερινή ζωή
  • αντιληφθείτε πως το πετρέλαιο δεν είναι ανεξάντλητο

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:
πηγές ενέγειας, μορφές ενέργειας, χημικές ενώσεις, χημική ενέργεια, κλάσματα πετρελαίου, αποστακτική στήλη, διύλιση, διυλιστήριο, υδρογονάνθρακας

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ:
(συμβουλή: έχετε μαζί σας το βιβλίο για κάθε βοήθεια)
Βιβλίο μαθητή, σελ.: 22 – 23
Τετράδιο εργασιών, σελ.: 31 – 32

Η παρακάτω ομάδα ασκήσεων θα σας βοηθήσει να εμπεδώσετε τις βασικές γνώσεις για την ενέργεια:

.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ:
Από το πετρέλαιο παράγονται πολλά προϊόντα της καθημερινής ζωής που λέγονται κλάσματα πετρελαίου. Τέτοια είναι: η βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ), η κηροζίνη, τα πλαστικά, τα χρώματα, η άσφαλτος, διάφορα υγραέρια (βουτάνιο, προπάνιο κλπ.), λιπαντικά, παραφίνη, μαζούτ κλπ.. Όλα αυτά χρησιμοποιούνται για να κινούν μηχανές οι οποίες καίνε το αντίστοιχο κλάσμα και μετατρέπουν τη χημική ενέργεια που έχει το πετρέλαιο σε κινητική, θερμική, ηλεκτρική κλπ. Και όλα αυτά δημιουργήθηκαν πριν από εκατομμύρια χρόνια από κάποιους μικροοργανισμούς οι οποίοι πέθαναν, θάφτηκαν κάτω από τη Γη και με την πίεση και την υγρασία διασπάστηκαν σε χημικές ενώσεις που αποτέλεσαν το πετρέλαιο.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: