Δημοτικό σχολείο Νέας Μεσημβρίας

4. Επεξεργασία του αργού πετρελαίου

4. Επεξεργασία του αργού πετρελαίου

ΣΚΟΠΟΣ:
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσουν οι μαθητές τα βασικά στοιχεία της επεξεργασίας του εργού πετρελαίου.

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Όταν θα έχετε τελειώσει τη μελέτη της ενότητας αυτής θα μπορείτε να:

  • περιγράφετε τον τρόπο επεξεργασίας του πετρελαίου
  • χρησιμοποιείτε τη βασική ορολογία επεξεργασίας του πετρελαίου
  • κατανοήσετε τι είναι τα κλάσματα πετρελαίου
  • περιγράφετε τη μονάδα ποσότητας πετρελαίου
  • μάθετε βασικά στοιχεία για τον ΟΠΕΚ
  • αναγνωρίζετε τη χώρα άντλησης πετρέλαιου με βάση τη σύστασή του

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:
διύλιση, διυλιστήριο, υδρογονάθρακες, κλάσματα πετρελαίου, οκτάνια, ΟΠΕΚ, σύσταση πετρελαίου

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ:
(συμβουλή: έχετε μαζί σας το βιβλίο για κάθε βοήθεια)
Βιβλίο μαθητή, σελ.: 20 – 21
Τετράδιο εργασιών, σελ.: 28 – 30

Η παρακάτω ομάδα ασκήσεων θα σας βοηθήσει να εμπεδώσετε τις βασικές γνώσεις για την επεξεργασία του αργού πετρελαίου:

.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ:
Το πετρέλαιο που αντλείται από τις πετρελαιοπηγές δεν είναι έτοιμο για να χρησιμοποιηθεί. Χρειάζεται να πάει στα διυλιστήρια για να παραχθούν τα διάφορα κλάσματα πετρελαίου. Τα κλάσματα πετρελαίου είναι προϊόντα του πετρελαίου με διαφορετικό σημείο βρασμού. Το βουτάνιο, η βενζίνη, η κηροζίνη, το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, το μαζούτ, τα ορυκτέλαια, η παραφίνη και η άσφαλτος είναι κλάσματα του πετρελαίου. Οι χώρες που παράγουν πετρέλαιο οργανώθηκαν σε μία ομάδα που ονομάζεται ΟΠΕΚ. Το πετρέλαιο αποτελείται κυρίως από υδρογόνο και άνθρακα. Περιέχει όμως και άλλες χημικές ενώσεις σε μικρότερες ποσότητες. Έτσι το πετρέλαιο μπορεί να είναι υγρό, παχύρευστο, ακόμη και στερεό. Μπορεί να είναι ανοιχτό ή σκούρο καφέ ή μαύρο. Ανάλογα με τη σύστασή του μπορεί κάποιος ειδικός να καταλάβει από οια χώρα προέρχεται και κάτω από ποιες ιδιαίτερες συνθήκες δημιουργήθηκε.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: