Δημοτικό σχολείο Νέας Μεσημβρίας

3. Πετρέλαιο: από το υπέδαφος στο σπίτι μας

3. Πετρέλαιο: από το υπέδαφος στο σπίτι μας

ΣΚΟΠΟΣ:
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσουν οι μαθητές πως δημιουργήθηκε το πετρέλαιο και πως το αντλούμε για να το εκμεταλευτούμε.

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Όταν θα έχετε τελειώσει τη μελέτη της ενότητας αυτής θα μπορείτε να:

  • γνωρίζετε πως δημιουργήθηκε το πετρέλαιο
  • γνωρίζετε τις περιοχές που παράγουν πετρέλαιο και τον τρόπο με τον οποίο αντλείται από τη Γη
  • γνωρίζετε τους τρόπους με τους οποίους μεταφέρεται σε όλη τη Γη
  • Κατανοήσετε την μεγάλη σημασία του για την οικονομία του πλανήτη

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:
κοιτάσματα, υδρογονάνθρακες, άντληση πετρελαίου, μεταφορά πετρελαίου, μαύρος χρυσός

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ:
(συμβουλή: έχετε μαζί σας το βιβλίο για κάθε βοήθεια)
Βιβλίο μαθητή, σελ.: 18 – 19
Τετράδιο εργασιών, σελ.: 26 – 27

Η παρακάτω ομάδα ασκήσεων θα σας βοηθήσει να εμπεδώσετε τις βασικές γνώσεις για την ενέργεια:

.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ:
Το πετρέλαιο βρίσκεται μέσα στη Γη σε διάφορες φυσικές κοιλότητες που λέγονται “κοιτάσματα“. Επειδή αποτελείται από άτομα Υδρογόνου και Άνθρακα ονομάζεται και “Υδρογονάθρακας“. Δημιουργήθηκε πριν από πολλά εκατομμύρια χρόνια καθώς αμέτρητοι μικροοργανισμοί, που αποτελούν το φυτοπλαγκτόν, πεθαίνοντας έπεφταν στον πυθμένα της θάλασσας όπου ζούσαν. Εκεί καταπλακώθηκαν από άμμο για εκατομμύρια χρόνια. Από πολλές περιοχές απομακρύνθηκε η θάλασσα και με τις προσχώσεις που έγιναν, η αρχική οργανική ύλη βρέθηκε σε μεγάλα βάθη. Λόγω της υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας που επικρατούσε εκεί, τα μόρια των μικροοργανισμών διασπάστηκαν και δημιουργήθηκαν νέα, πιο πολύπλοκα μόρια, τα μόρια των χημικών ενώσεων που αποτελούν το πετρέλαιο.

Τα μεγαλύτερα κοιτάσματα πετρελαίου βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, στην πρώην Σοβιετική Ένωση, στις Η.Π.Α., στη Λατινική Αμερική και στη Βόρειο Θάλασσα. Στην Ελλάδα υπάρχουν μικρά κοιτάσματα πετρελαίου στη Θάσο. Για την αναζήτηση κοιτασμάτων πετρελαίου γίνονται ειδικές μελέτες. Με τις μελέτες αυτές εντοπίζονται οι κατάλληλες περιοχές. Στις περιοχές αυτές γίνονται γεωτρήσεις σε μεγάλο βάθος. Το πετρέλαιο μπορεί να αναβλύζει από τη γεώτρηση, εφόσον η πίεση είναι μεγάλη, διαφορετικά χρησιμοποιούνται αντλίες για την άντλησή του.

Το πετρέλαιο είναι πολύτιμο. Τόσο πολύτιμο, που μεταφέρεται από τους τόπους εξόρυξης και επεξεργασίας σε κάθε άκρη του πλανήτη. Ειδικοί πετρελαιαγωγοί, πλοία και φορτηγά χρησιμοποιούνται γι’ αυτόν τον σκοπό.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: