Δημοτικό σχολείο Νέας Μεσημβρίας

2. Σχεδόν όλη η Ενέργεια προέρχεται από τον Ήλιο

2. Σχεδόν όλη η ενέργεια προέρχεται από τον Ήλιο

ΣΚΟΠΟΣ:
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσουν οι μαθητές ότι ο Ήλιος αποτελεί τη ΒΑΣΙΚΗ πηγή ενέργειας στο ηλιακό μας σύστημα και κατ’ επέκταση στη Γη.

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Όταν θα έχετε τελειώσει τη μελέτη της ενότητας αυτής θα μπορείτε να:

  • κατανοήσετε τη σημασία του Ήλιου στη ζωή της Γης
  • κατανοήσετε συνοπτικά τους μηχανισμούς με τους οποίους ο Ήλιος μεταφέρει ενέργεια στη Γη
  • περιγράφετε τα καιρικά φαινόμενα που δημιουργούνται εξαιτίας του ήλιου

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:
Άνεμοι, Βροχές, Πετρέλαιο – Φυσικό αέριο, Πυρηνική ενέργεια, Ορυκτοί άνθρακες, Φυτά & ζώα

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ:
(συμβουλή: έχετε μαζί σας το βιβλίο για κάθε βοήθεια)
Βιβλίο μαθητή, σελ.: 16 – 17
Τετράδιο εργασιών, σελ.: —

Η παρακάτω ομάδα ασκήσεων θα σας βοηθήσει να εμπεδώσετε τις βασικές γνώσεις της ενότητας:

.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ:
Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, όλες οι πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούμε στη Γη έχουν δημιουργηθεί από την ενέργεια του Ήλιου. Οι άνεμοι, οι βροχές και τα διάφορα καιρικά φαινόμενα, τα ζώα και τα φυτά, οι ορυκτοί άνθρακες, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο κ.α. δεν θα υπήρχαν ως πηγές ενέργειας αν δεν υπήρχε ο Ήλιος.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: