Δημοτικό σχολείο Νέας Μεσημβρίας

1. Πηγές Ενέργειας

1. Πηγές ενέργειας

ΣΚΟΠΟΣ:
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με την έννοια της “ενέργειας“, τις διάφορες μορφές που παίρνει και τις διάφορες πηγές από τις οποίες την αντλούμε.

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Όταν θα έχετε τελειώσει τη μελέτη της ενότητας αυτής θα μπορείτε να:

  • δίνετε τον ορισμό της ενέργειας
  • περιγράφετε την “κινητική” και τη “δυναμική” ενέργεια
  • περιγράφετε τις διάφορες “μορφές ενέργειας
  • περιγράφετε τις διάφορες “πηγές ενέργειας
  • κατανοήσετε ότι η ενέργεια είναι αναλλοίωτη

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:
Ενέργεια, Κινητική ενέργεια, Δυναμική ενέργεια, Μορφές ενέργειας, Πηγές ενέργειας, Ενέργεια στον μακρόκοσμο, Ενέργεια στον μικρόκοσμο
.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ:
(συμβουλή: έχετε μαζί σας το βιβλίο για κάθε βοήθεια)
Βιβλίο μαθητή, σελ.: 12 – 15
Τετράδιο εργασιών, σελ.: 20 – 25 (μορφές ενέργειας, πηγές ενέργειας)

Η παρακάτω ομάδα ασκήσεων θα σας βοηθήσει να εμπεδώσετε τις βασικές γνώσεις για την ενέργεια:

.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ:
Η ενέργεια είναι ένα αόρατο “πράγμα” που βρίσκεται μέσα στην ύλη που μας περιτριγυρίζει και μας βοηθάει να ζούμε. Γεννήθηκε από την αρχή του κόσμου και συνεχίζει να υπάρχει. ΔΕΝ μπορούμε να δημιουργήσουμε ενέργεια. Η ενέργεια δεν χάνεται ούτε μειώνεται. Αλλάζει μόνο μορφές και παραμένει η ίδια σε ποσότητα. Μερικές πηγές ενέργειας είναι: ο Ήλιος, οι ορυκτοί άνθρακες, το πετρέλαιο, τα τρόφιμα, το φυσικό αέριο, ο αέρας, το νερό κλπ. Μερικές μορφές ενέργειας είναι: φωτεινή, θερμική, χημική, πυρηνική, ηλεκτρική, κινητική, δυναμική. Πιο σημαντικές μορφές ενέργειας είναι: η κινητική και η δυναμική.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: